курс МВС

 
 

курс МВС
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2011 року N 658

Про затвердження Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України та норм витрат боєприпасів МВС, ГУМВС, УМВС, відомчими навчальними закладами

Відповідно до Закону України "Про міліцію", з метою послідовного навчання осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України основ стрільби, удосконалення навичок швидкісного приготування до стрільби і ведення влучної стрільби по нерухомих та рухомих цілях з різних положень наказую:

1. Затвердити:

1.1. Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, що додається.

1.2. Норми витрат боєприпасів МВС, ГУМВС, УМВС на вогневу підготовку на одного працівника в штуках, що додається.

1.3. Норми витрат боєприпасів навчальними закладами МВС на вогневу підготовку на одного працівника в штуках, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих навчальних закладів МВС у місячний термін організувати вивчення наказу підпорядкованим особовим складом та забезпечити безумовне його виконання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
07.09.2011 N 658

КУРС СТРІЛЬБ ІЗ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
ДЛЯ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Курс стрільб) призначається для послідовного навчання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, курсантів і слухачів навчальних закладів МВС влучного вогню із пістолета, штурмової рушниці (автомата), кулемета, підствольного гранатомета, снайперської гвинтівки, помпової рушниці по нерухомих цілях, а також по цілях, які з'являються, рухаються. Навчальні стрільби проводяться вдень, у темний час доби, після фізичного навантаження та при світлошумових перешкодах.

2. У цьому Курсі стрільб терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Вихідний рубіж - місце, де шикується і готується до стрільби чергова зміна. Він позначається лінією завширшки 10 - 15 см у тирі і смугою 1 - 2 м на стрільбищі.

2.2. Вихідне положення (ВП) - положення, в якому знаходиться стрілець та зброя у момент прийняття рішення про приведення її у готовність чи застосування (під час навчально-тренувальних стрільб - у момент отримання команди керівника стрільб "Вогонь" ("Старт") або при досягненні рубежу відкриття вогню у вправах з доланням певної дистанції).

2.3. ВП "зброя у кобурі" - пістолет зафіксований у кобурі, всі патрони у магазині, запобіжник увімкнений.

2.4. ВП "заряджена зброя у кобурі" - пістолет у закритій кобурі, один патрон у патроннику, решта - у магазині, запобіжник увімкнений.

2.5. ВП "позиція очікування" - пістолет у руках (руці) працівника (одноручний або дворучний хват), ствол спрямований у найбільш безпечному напрямку - під кутом 45 - 60 градусів вгору або вниз. Позиція очікування може прийматись стоячи, на коліні, у присіді, лежачи тощо.

2.6. Зона ведення вогню - це простір, через який можуть проходити траєкторії куль під час стрільб. Зона ведення вогню обмежується з тилу рубежем відкриття вогню, з флангів та гори - конструктивними елементами тиру (стрільбища).

2.7. Пункт бойового постачання - місце, де видаються боєприпаси. Знаходиться біля вихідного рубежу.

2.8. Положення для стрільби - положення, яке займає стрілець для виконання пострілу.

2.9. Приведення зброї у готовність - вимкнення запобіжника та досилання патрона до патронника (з ВП "Зброя у кобурі"); вимкнення запобіжника (з ВП "заряджена зброя у кобурі").

2.10. Рубіж відкриття вогню - лінія, досягнувши яку дозволяється стрільба за командою керівника стрільб.

2.11. Стрілецька зброя - ствольна зброя калібром менше ніж 20 мм, призначена для метання кулі, дробу або картечі (ДСТУ ГОСТ 26653:2009).

2.12. Стрілець - особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, що знаходиться на рубежі відкриття вогню з метою виконання вправ зі зброї, передбачених цим Курсом стрільб.

2.13. Стрільба з коротких зупинок - стрільба у русі (бігом, кроком), коли для виконання пострілу (короткої серії) стрілець приймає певне фіксоване положення для стрільби - стоячи, з коліна, у присіді тощо. Тривалість зупинки мінімальна - необхідна лише для виконання пострілу.

2.14. Стрільба у безперервному русі - постріли виконуються без зупинки у просуванні.

3. Вправи, під час проведення яких виконується стрільба у русі, категорично забороняється виконувати у складі зміни - тільки по одному стрільцю в окремій галереї.

4. Курс стрільб включає:

4.1. Загальні положення.

4.2. Вказівки до організації і проведення стрільб.

4.3. Вправи для стрільб.

4.4. Нормативи з вогневої підготовки.

4.5. Спортивні вправи з прикладної стрільби.

4.6. Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.

5. Особи рядового і начальницького складу на першому році служби в органах внутрішніх справ, слухачі та курсанти першого курсу навчальних закладів МВС України, а також особи рядового і начальницького складу - жінки навчаються за умовами вправ для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата), визначених програмою навчання чи професійної підготовки підрозділу.

6. Змінний склад училищ професійної підготовки ГУМВС, УМВС України навчається за умовами початкових вправ 1 - 3 і вправ 4, 6, 7, 8 основного курсу для стрільби з пістолета та вправ 1, 2 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата). Крім цього, в училищах, які здійснюють спеціалізовану підготовку особового складу спеціальних підрозділів міліції, навчають вказану категорію працівників за умовами вправ 9 - 12 для стрільби з пістолета та 3 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата).

7. Під час проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ (далі - перевірка) стрільці виконують ці ж вправи.

8. Особи рядового і начальницького складу зі стажем роботи в органах внутрішніх справ більше одного року, які пройшли початкову підготовку, а також курсанти, слухачі другого і старших курсів навчальних закладів МВС України виконують вправи для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) в повному обсязі цього Курсу стрільб (за винятком вправ 9 - 12 для стрільб з пістолета).

9. При перевірках стрільці виконують вправи на вибір перевіряючого виходячи із виконаної програми стрільб.

10. Вправи 9 - 12 швидкісної стрільби з пістолета відпрацьовуються особами рядового і начальницького складу спеціальних підрозділів міліції, працівниками, які входять в групи захоплення, а також найбільш підготовленими курсантами, слухачами випускних курсів навчальних закладів МВС України.

11. Вправи для стрільби з снайперської гвинтівки виконують міліціонери-снайпери.

12. Вправи для стрільби з помпової рушниці, кулемета, підствольного гранатомета виконують працівники, за якими закріплена ця зброя.

13. Вправи для стрільби з пістолета по цілях, які рухаються, відпрацьовуються за наявності обладнаних тирів (стрільбищ).

14. Успішне відпрацювання Курсу стрільб забезпечується:

14.1. Належним знанням особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби, заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю, а також умілим володінням зброєю в різних умовах.

14.2. Високою методичною підготовкою керівників занять і стрільб.

14.3. Справним станом і правильною підготовкою зброї та патронів до стрільби.

14.4. Наявністю добре обладнаної навчально-матеріальної бази і своєчасною її підготовкою.

14.5. Високою дисциплінованістю всього особового складу, який бере участь у навчальних стрільбах.

15. Виконанню вправ повинні передувати ретельне вивчення правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, основ, прийомів і правил стрільби, проведення стрілецьких тренувань і відпрацювання підготовчих вправ з учбовими патронами (спорядження магазину патронами, прийняття положення для стрільби, зарядження зброї, прицілювання, спуск гачка, розряджання та огляд зброї).

16. Керівник стрільб призначається з числа начальницького складу органу чи підрозділу внутрішніх справ (начальник, командир та його заступники). Керівник стрільб разом із старшими інспекторами (інспекторами) службової і бойової підготовки перед виконанням вправ на кожному занятті перевіряють знання особовим складом правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, основ, прийомів і правил стрільби, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та виконання нормативів.

17. Працівники, які не мають необхідних знань і навичок, не засвоїли заходів безпеки та умов вправ, що виконуються, до стрільби не допускаються.

18. Рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ прибуває на стрільби в повсякденній формі одягу (крім працівників оперативних служб) і виконує вправи зі зброї, яка за ними закріплена. Решта стріляє зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

19. На контрольних стрільбах і при інспектуванні повторювати вправи з метою підвищення оцінки не дозволяється (незважаючи на погодні умови, стан освітлення і т. ін.).

20. Якщо вправа не виконана через несправність зброї, патронів чи з інших причин, що не залежать від стріляючого, то з дозволу керівника стрільб (перевіряючого) вправа виконується ще раз.

21. При визначенні результатів стрільби мішень вважається враженою, якщо куля пробила її, зачепила за край. Пробоїна в мішені, коли зачеплена риска кола, зараховується в бік збільшення достоїнства пробоїн.

22. Для запобігання нещасним випадкам при проведенні занять з вогневої підготовки керівник повинен знати і вміло застосовувати рекомендації керівникам занять (додаток 1), а також вимагати від осіб, що навчаються, або тих, які обслуговують стрільби, безумовного додержання заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Розділ II
ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ

1. Вправи зі стрілецької зброї виконуються в тирі (на стрільбищі). При цьому визначаються:

1.1. Вихідний рубіж.

1.2. Рубіж відкриття вогню.

1.3. Пункт бойового постачання.

2. Навчальні стрільби проводяться за наявності наказу (доручення) керівника органу (підрозділу) про проведення навчальних стрільб з особовим складом.

3. Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (у тир) не пізніше ніж за 20 хвилин до початку стрільб. Цей час використовується для підготовки зброї і патронів до стрільби, перевірки знань заходів безпеки особовим складом, умов виконання вправ, роботи мішеневого обладнання і засобів зв'язку, організації занять у тилу і підготовки першої зміни до стрільби.

4. Після прибуття особового складу на стрільбище за командою керівника стрільб на командному пункті підіймається білий прапор (уночі - включається світло ліхтаря білого кольору). З виходом зміни на вихідний рубіж і до команди "Відбій" замість білого прапору підіймається червоний (уночі - включається світло ліхтаря червоного кольору).

5. На вихідному рубежі керівник стрільб перевіряє готовність зміни до виконання вправи і дає наказ роздавачу боєприпасів видати зміні патрони. Стрілець, який одержав патрони, оглядає їх і доповідає керівнику, наприклад: "Капітан Іваненко три (чотири, …) бойові патрони одержав та оглянув".

6. За командою керівника стрільб: "Зміна, спорядити магазини", стрілець від'єднує магазин від зброї (у випадку з пістолетом - не виймаючи його з кобури), споряджає патронами магазин та приєднує його до зброї (у випадку з пістолетом - до основи рукоятки, не виймаючи повністю пістолет із кобури).

7. Керівник, переконавшись у готовності зміни (стрільця), подає команду: "Зміна, на рубіж відкриття вогню - кроком руш". Після прибуття зміни на рубіж відкриття вогню керівник командує: "Зміна, заряджай (приготуватися)". За цією командою стрілець повинен прийняти вихідне положення для виконання відповідної вправи та виконує підготовчі дії згідно порядку її виконання. Наприклад, при виконанні початкових вправ стрільби з пістолета - вийняти пістолет із кобури, вимкнути запобіжник, надіслати патрон до патронника, увімкнути запобіжник. Після закінчення приготування стрілець зобов'язаний доповісти про готовність до стрільби, наприклад: "Капітан Іваненко до стрільби готовий".

8. Перевіривши готовність до стрільби кожного стрільця і прийнявши доповіді від них, керівник подає команду: "Вогонь" ("Старт"). За цією командою стрільці здійснюють визначені порядком виконання вправи дії (наприклад, вимикають запобіжник, ставлять курок на бойовий звід або починають переміщення) і ведуть вогонь.

9. Якщо під час ведення вогню з якихось причин виникає затримка (зброя не стріляє), стрілець повинен прибрати палець зі спускового гачка, підняти вільну руку догори (ствол зброї при цьому повинен бути направлений тільки у бік лінії мішеней), після цього повинен підійти керівник стрільб та прийняти міри щодо усунення затримки.

10. Закінчивши виконувати вправи, стрілець повинен: утримуючи зброю у бік лінії мішеней, доповісти про закінчення стрільби, наприклад: "Капітан Іваненко стрільбу закінчив".

11. Керівник стрільб, переконавшись, що зміна закінчила стрільбу, подає команду: "Зміна, розряджай! Зброю - до огляду". За цією командою стрільці повинні: від'єднати магазин від зброї та забезпечити огляд керівником стрільб відсутності патрона в патроннику. Наприклад, у випадку пістолета - витягти магазин із основи рукоятки пістолета та покласти його під великий палець правої руки попереду запобіжника так, щоб подавач магазину був на 2 - 3 см вище, ніж затвор.

12. Оглянувши зброю кожного стрільця, керівник подає команду: "Оглянуто". За цією командою стрілець повинен:

12.1. Закрити патронник (зняти затвор із затворної затримки).

12.2. Спустити курок з бойового зводу, увімкнути запобіжник.

12.3. Приєднати магазин (у випадку пістолета - вставити магазин в основу рукоятки пістолета і сховати його до кобури).

13. Після огляду зброї керівник стрільб подає команду: "Відбій" і за необхідності веде зміну для огляду мішеней. Огляд мішеней керівником і стрільцями здійснюється за командою: "Зміна, до мішеней кроком руш". Керівник зупиняє зміну в двох-трьох кроках від мішеней і заслуховує доповідь стрільців, наприклад: "Товаришу полковнику, капітан Іваненко виконував першу вправу із пістолета (автомата), у ціль влучено трьома кулями (вибив 25 очок), оцінка відмінно".

14. Під час виконання вправ керівник стрільб повинен знаходитись позаду зміни, яка стріляє, і не втручатися в дії стрільців при умові додержання ними заходів безпеки та прийомів стрільби.

15. Сигнали на показ, рух і освітлення цілей повинні подаватися так, щоб їх не було чутно (помітно) стрільцям.

16. Якщо стрілець не виконав вправу, то повторна стрільба проводиться тільки після додаткового навчання, при цьому в журнал обліку занять, відвідування і успішності службової та бойової підготовки заносяться оцінки як першої, так і повторної стрільби. До виконання наступної вправи працівники допускаються при отриманні позитивної оцінки в попередній вправі.

17. Після закінчення стрільби керівник дає команду зібрати гільзи, перевірити наявність зброї, магазинів, сумок для магазинів, перевіряє правильність заповнення відомості видачі набоїв. Потім проводить аналіз заняття і оголошує оцінку за стрільбу кожному стрільцю та органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також контролює чищення зброї.

Розділ III
ВПРАВИ ДЛЯ СТРІЛЬБ

Вправи для стрільб з пістолета

N

Призначення вправи

Відстань до цілі, м

Ціль

Кількість патронів

1

2

3

4

5

Початкові вправи

1.

Прищеплення початкових навичок у стрільбі по нерухомій цілі в необмежений час

15 - 25

Поясна фігура
(мішень N 1)

3

2.

Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі в необмежений час

25

Грудна фігура з колами
(мішень N 4)

3

3.

Прищеплення початкових навичок стрільби з двох рук по нерухомій цілі в обмежений час

7 - 15

Поясна фігура
(мішень N 2)

3

Основний курс

4.

Навчання стрільбі по нерухомій цілі в обмежений час

25

Поясна фігура
(мішень N 1)

3

5.

Навчання стрільбі в умовах нестійкої рівноваги по цілі, що рухається, в обмежений час (тільки для працівників ДАІ)

15

Спеціальна мішень "колесо-скат "

3

6.

Навчання стрільбі після пробіжки по нерухомій цілі в обмежений час

25, 15, 10

Ростова фігура
(мішень N 8)

3

7.

Навчання стрільбі з перенесенням вогню в обмежений час

7 - 10

Поясна фігура
(мішень N 2)

3

8.

Прищеплення навички ведення вогню із заміною магазину

15

Поясна фігура з колами
(мішень N 2-а)

4

Вправи для спеціальних підрозділів міліції та для членів груп захоплення

9.

Навчання техніки стрільби по противнику, який захищений бронежилетом

7 - 10

Поясна фігура
(мішень N 2)

3

10.

Відпрацювання навичок ведення вогню, утримання точки прицілювання під час складних пересувань в умовах активного впливу психологічних та фізичних навантажень

7 - 10

Поясна фігура
(мішень N 2)

4, 6 або 8

11.

Прищеплення навички ведення вогню із-за укриттів різних габаритів у комплексі з пересуванням між укриттями та заміною магазину

15, 10

Поясна фігура
(мішень N 2)

4

12.

Прищеплення навички ведення вогню з автомобіля (виконується в умовах стрільбища)

15

Макет автомобіля з позначеними зонами враження
(колеса, моторний відсік)
Ростова фігура
(мішень N 8)

4

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Початкова вправа перша

Ціль - поясна фігура (мішень N 1), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 15 - 25 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - необмежений.

Вихідне положення - позиція очікування.

Положення для стрільби - стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб "Заряджай" стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь". Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа друга

Ціль - грудна фігура з колами (мішень N 4), встановлюється на висоті не вище 125 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 25 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - необмежений.

Вихідне положення - позиція очікування.

Положення для стрільби - стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

"відмінно" - вибито 25 очок;

"добре" - вибито 21 очко;

"задовільно" - вибито 18 очок.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж - відкриття вогню. За командою керівника стрільб "Заряджай" стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь". Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа третя

Ціль - поясна фігура (мішень N 2), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 7 - 15 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 8 с.

Вихідне положення - позиція очікування.

Положення для стрільби - стоячи з двох рук.

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб "Заряджай" стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь". Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час".

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 3 с.

Вправа четверта

Ціль - поясна фігура (мішень N 1), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 25 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 8 с.

Вихідне положення - зброя у кобурі.

Положення для стрільби - стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб "Приготуватись" стрільці, обличчям до мішені, приймають вихідне положення - пістолет зафіксований у кобурі, магазин з трьома патронами - в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника стрільб дістають з кобури пістолет, вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час".

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 4 с.

Вправа п'ята

(тільки для працівників служби ДАІ)

Ціль - спеціальна мішень "Колесо-скат" (колесо чорного кольору за розміром відповідає скату ВАЗ), яка рухається перпендикулярно напрямку стрільби із швидкістю 1 м/сек. протягом 5 м, на відстані 3 - 6 см від поверхні грунту до нижньої точки кільця. Ціль може з'являтися праворуч або ліворуч.

Відстань до мішені - 15 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 5 с.

Вихідне положення - позиція очікування, всі патрони в магазині.

Положення для стрільби - стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб "Приготуватись" стрільці, обличчям до мішені, на платформі розміром 75 х 75 см, яка укріплюється на чотирьох пружинах (зусилля згинання кожної 10 кг/см) на висоті 15 см над землею, приймають вихідне положення - пістолет у руці, магазин з трьома патронами - в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли.

Вправа шоста

Ціль - ростова фігура (мішень N 8), встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 25 м, 15 м, 10 м (вихідне положення 50 м).

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 25 с.

Вихідне положення - зброя у кобурі.

Положення для стрільби - стоячи, з коліна, лежачи, з руки (з двох рук) (визначається керівником стрільб для кожного рубежу відкриття вогню).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб займає вихідне положення на старті (50 м до рубежу відкриття вогню), пістолет знаходиться в кобурі, магазин з трьома патронами - в основі рукоятки пістолета. Керівник стрільб визначає і доводить стрільцю положення для стрільби на кожному рубежі відкриття вогню, області враження мішені та, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Старт" (вмикає хронометр). Стрілець висувається на рубіж відкриття вогню (рухається бігом до 25-метрової позначки), зупиняється, приймає відповідне положення, виймає пістолет із кобури, вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника і робить один постріл у визначену керівником область мішені, продовжуючи рух, виконує постріл з рубежів 15 м і 10 м протягом визначеного часу. Після завершення часу керівник стрільб подає сигнал "Час". Дозволяється починати рух від смуги мішеней і після досягнення 25-метрової позначки розвернутися на 180°.

Вправа сьома

Ціль - три (дві) поясні фігури (мішень N 2), встановлюються на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухомі.

Відстань до мішені - 7 - 10 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 4 с.

Вихідне положення - позиція очікування (запобіжник вимкнутий).

Положення для стрільби - стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що вражені всі мішені і час виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність враження цілей та подає команду "Заряджай", за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення - позицію очікування. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника стрільб проводить три постріли з перенесенням вогню по трьох цілях у послідовності, вказаній керівником стрільб упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час". Припускається виконання вправи по двох цілях, з перенесенням вогню на іншу мішень після кожного пострілу.

Вправа восьма

Ціль - поясна фігура з колами (мішень N 2-а), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 15 м.

Кількість патронів - 4 шт. (2 + 2).

Час виконання вправи - 15 с.

Вихідне положення - зброя у кобурі.

Положення для стрільби - стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

"відмінно" - 4 влучення;

"добре" - 3 влучення;

"задовільно" - 2 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню та за командою "Приготуватись" приймає вихідне положення - пістолет зафіксований у кобурі, один магазин - у основі рукоятки пістолета, другий - у кишені для запасного магазину, по два патрони у кожному, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці приводять зброю у готовність і роблять два постріли, після чого, кожен самостійно, проводять зміну магазину та роблять ще два постріли у ту ж мішень упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час".

Вправа дев'ята

Ціль - поясна фігура (мішень N 2), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 7 - 10 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 5 с.

Вихідне положення - позиція очікування.

Положення для стрільби - стоячи з двох рук.

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення - 1 в голову, 2 в інші частини;

"добре" - 2 влучення - 1 в голову, 1 в інші частини;

"задовільно" - 1 влучення в голову;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб "Заряджай" приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення - позиція очікування (пістолет утримується двома руками, магазин з двома патронами в рукоятці пістолета, а третій патрон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника ведуть вогонь упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час". Виконується два постріли (подвійний постріл) у корпус, третій - із затримкою - в голову. Затримка необхідна для точного прицілювання.

Вправа десята

Ціль - поясна фігура (мішень N 2), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 7 - 10 м.

Кількість патронів - 4, 6, 8 шт. (залежно від складності відходів).

Час на виконання вправи - 6, 8, 10 с. (залежно від складності відходів).

Вихідне положення - положення очікування.

Положення для стрільби - початок виконання вправи - стоячи з двох рук.

Оцінка:

"відмінно" - 4, 6, 8 влучень (залежно від кількості патронів);

"добре" - 3, 4, 6 влучень;

"задовільно" - 2, 3, 4 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність відходів з лінії вогню і подає команду "Заряджай" за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення - позиція очікування (пістолет тримається двома руками, магазин із патронами в рукоятці пістолета, один патрон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить подвійний постріл, здійснює відхід з лінії вогню способом, який визначає керівник стрільб, кілька разів упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал "Час".

Наприклад, стрілець займає положення для стрільби стоячи. Після команди "Вогонь" фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Далі виконує відхід управо-униз з переходом у положення для стрільби з коліна, фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Виконує відхід уліво перекатом через спину з виходом у положення для стрільби лежачи, фіксація - подвійний постріл. Вправу закінчено. Проектувати можна різні варіанти відходів.

Вправа одинадцята

Ціль - дві поясні фігури (мішень N 2), встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені - 15 м, 10 м.

Кількість патронів - 4 шт. (2 + 2).

Час виконання вправи - 20 с.

Вихідне положення - зброя у кобурі.

Положення для стрільби - стоячи, з коліна, у присіді з двох рук (з руки).

Оцінка:

"відмінно" - 4 влучення (по два в кожну ціль);

"добре" - 3 влучення (два в одну ціль + одне в іншу);

"задовільно" - 2 влучення (по одному в кожну ціль);

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на вихідний рубіж на відмітці 25 м до лінії мішеней та приймає вихідне положення - пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий - у кишені для запасного магазину, по два патрони у кожному, доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Старт" (вмикає хронометр). Стрілець рухається бігом до першого укриття на рубежі 15 м (макет фрагменту будівлі), займає позицію за укриттям, приводить зброю у готовність і робить два постріли в мішень з однієї руки, стоячи, не виходячи із-за укриття. Після стрільби, залишаючись за укриттям, виконати заміну магазину, привести зброю у готовність та рухатись бігом до наступного укриття на рубежі 10 м (макет паркана або капоту автомобіля - не вище 80 см). Прийнявши позицію за укриттям, стрілець виконує два постріли у мішень N 2 з коліна (з колін, у присіді), не виходячи із-за укриття. Після завершення визначеного часу керівник стрільб подає сигнал "Час".

Категорично забороняється виконувати вправу у складі зміни - тільки по одному стрільцю в окремій галереї. При переміщеннях з пістолетом у руках вказівний палець має знаходитись у положенні "поза спусковою скобою".

Вправа дванадцята

Ціль - макет автомобіля з позначеними зонами враження (колеса, моторний відсік); ростова фігура (мішень N 8), встановлюється на поверхні землі, нерухома; комбінація мішеней.

Відстань до мішеней - 10 м від лінії руху автомобіля.

Відстань між мішенями - 15 м.

Кількість патронів - 4 шт.

Швидкість руху автомобіля - 30 - 40 км/год.

Вихідне положення - позиція очікування на передньому пасажирському сидінні автомобіля, який стоїть на відстані 20 м від першої мішені.

Положення для стрільби - сидячи на сидінні, з двох рук (з руки).

Оцінка:

"відмінно" - 4 влучення (по два у кожну мішень);

"добре" - 3 влучення;

"задовільно" - 2 влучення (при враженні обох мішеней).

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб займає місце на передньому пасажирському сидінні автомобіля, скло опущене, пістолет у кобурі, 4 патрони у магазині; в автомобілі знаходиться водій та на задньому сидінні - керівник стрільб. За командою керівника "Заряджай" стрілець, дотримуючись заходів безпеки, приводить зброю у готовність та приймає позицію очікування, доповідає про готовність. Перевіривши приготування стрільця, керівник подає команду "Старт" - автомобіль починає рух. Стрілець самостійно вибирає найзручніше положення для стрільби і при наближенні до мішеней робить по два постріли в кожну. Можливі варіанти виконання вправи: з використанням тільки макета автомобіля, враженням ростової мішені лише у зону ніг тощо.

Примітка. Теоретичне навчання, тренування працівників без патронів на засвоєння методики швидкісної стрільби, а також практичне відпрацювання техніки вказаної методики за умовами виконання початкових вправи N 3 вправ N N 6, 9, 10 проводяться відповідно до методичних рекомендацій "Швидкісна стрільба із пістолета Макарова" - РІО МВС України-1994 (вих. N 6/9-1166 від 16.06.94).

При відпрацюванні всіх практичних вправ дозволяється вводити елементи укриттів, захисного спорядження, фізичних навантажень, світлошумових перешкод.

Вправи для стрільб зі штурмової гвинтівки (автомата)

N
вправи

Призначення вправи

Відстань до цілі, м

Ціль

Кількість патронів

1.

Навчання стрільбі з місця по нерухомій цілі

100

Грудна фігура з колами
(мішень N 4)

3

2.

Навчання стрільбі з місця по цілі, яка з'являється на обмежений час

200
(для короткоствольних автоматів - 100 м)

Поясна фігура (мішень N 1)

12

3.

Навчання стрільбі з місця по цілі, яка з'являється на обмежений час, з відходом з лінії вогню (вправа для спеціальних підрозділів міліції по боротьбі з організованою злочинністю та тероризмом)

200 - 350

Кулеметна обслуга
(мішень N 10)
Ручний протитанковий гранатомет (мішень N 9)
Поясна фігура (мішень N 1)

20

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль - грудна фігура з колами (мішень N 4), встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 100 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - необмежений.

Положення для стрільби - лежачи з упору.

Оцінка:

"відмінно" - 25 очок;

"добре" - 21 очко;

"задовільно" - 18 очок.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Заряджай". Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь". Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа друга

Ціль - поясна фігура (мішень N 1) на щиті 100 х 60 см, встановлюється на поверхні землі, яка з'являється тричі по 10 с. з інтервалом 5 - 10 с.

Відстань до мішені - 200 м (для короткоствольних автоматів - 100 м).

Кількість патронів - 12 шт.

Положення для стрільби - стоячи, з коліна, лежачи з руки.

Оцінка:

"відмінно" - влучено в кожну появу мішені;

"добре" - влучено в 2 появи мішені;

"задовільно" - влучено в 1 появу мішені.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення стоячи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Заряджай". Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь". Стрільці під наглядом керівника при появі мішені ведуть вогонь короткими чергами. Після зникнення (падіння) мішені працівник самостійно ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник. Зміна (працівник) займає вихідне положення з коліна і продовжує стрільбу при появі мішені. При зникненні мішені стрілець ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, займає вихідне положення лежачи і продовжує стрільбу при появі мішені.

Вправа третя

Цілі - кулеметна обслуга (мішень N 10), з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 200 - 250 м; ручний протитанковий гранатомет (мішень N 9), з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 250 - 300 м; група злочинців - дві поясні фігури (мішень N 1), з'являються 1 раз на 30 с. і розташовані по фронту не менше 3 м на відстані 300 - 350 м.

Кількість патронів - 20 шт., з них 5 з трасуючими кулями.

Положення для стрільби - лежачи з руки (упирати зброю магазином у грунт не дозволяється).

Оцінка:

"відмінно" - влучено у всі мішені;

"добре" - влучено в 3 появи мішені, в т. ч. кулеметна обслуга;

"задовільно" - влучено в 2 мішені.

Порядок виконання

Зміна (працівник) виконує вправу в жилеті куленепробивному важкому та шоломі. За командою керівника стрільб виходить у вихідну позицію зі зброєю і доповідає про готовність до виконання вправи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Вогнева позиція 25 метрів попереду. На вогневу позицію вперед, до бою!". За цією командою зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) з плеча і, пригнувшись, біжить на вогневу позицію. На ній в положенні лежачи приєднує магазин із патронами, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника, досилає патрон у патронник, ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, встановлює необхідний приціл. Після команди керівника "Вогонь" зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і влучає у всі цілі самостійно згідно з умовами вправи. У паузах між показом цілей зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і, виконавши 1 - 2 перекати ліворуч або праворуч, змінює вогневу позицію, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і продовжує вправу. Після закінчення стрільби зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і доповідає про закінчення стрільби.

Вправи для стрільб з снайперської гвинтівки
(для підготовки снайперів)

N
вправи

Призначення вправи

Відстань до цілі, м

Ціль

Кільк. патронів

1

2

3

4

5

1.

Навчання стрільби з снайперської гвинтівки з оптичним прицілом з місця по нерухомій цілі в обмежений час

300

Поясна фігура
(мішень N 2)

3

2.

Навчання стрільбі з снайперської гвинтівки з оптичним прицілом з місця по нерухомій цілі в обмежений час

100

Фігура голови
(мішень N 5-а)

3

3.

Навчання стрільбі з малокаліберної гвинтівки - 5,6 мм, кільцевого спалаху з оптичним прицілом будь-якої конструкції з місця по нерухомій цілі в обмежений час

100

Фігура голови
(мішень N 5-а)

3

4.

Навчання стрільбі з малокаліберної гвинтівки - 5,6 мм, кільцевого спалаху з оптичним прицілом будь-якої конструкції з місця по нерухомій цілі в обмежений час

50

Силует руки з пістолетом
(мішень N 2-б)

3

5.

Навчання стрільбі з малокаліберної гвинтівки - 5,6 мм, кільцевого спалаху з оптичним прицілом будь-якої конструкції з різних положень по нерухомій цілі в обмежений час

100

Фігура голови
(мішень N 5-а)

3

6.

Навчання стрільбі з снайперської гвинтівки з оптичним прицілом з місця по нерухомій цілі в обмежений час

200

Поясна фігура із заручником
(мішень N 3)

3

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль - поясна фігура (мішень N 2), встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 300 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 60 с.

Положення для стрільби - лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Заряджай". Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа друга

Ціль - фігура голови (мішень N 5-а) на щиті, встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 100 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 30 с.

Положення для стрільби - лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду "Заряджай". Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа третя

Ціль - фігура голови (мішень N 5-а) на щиті 40 х 30 см, встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 100 м (вихідне положення 100 м до вогневого рубежу).

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 60 с.

Положення для стрільби - лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб займає положення на вихідному рубежі за 100 м від вогневого рубежу, споряджає магазин гвинтівки трьома патронами і доповідає про готовність до виконання вправи. Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду: "Вогневий рубіж 100 метрів попереду. На вогневий рубіж вперед, вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець біжить на вогневу позицію, на ній в положенні лежачи приєднує магазин із патронами до гвинтівки, досилає патрон до патронника і проводить три одиночні постріли.

Вправа четверта

Ціль - силует руки з пістолетом (мішень N 2-б) на щиті, встановлюється на відстані 1,3 м від поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 50 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 15 с.

Положення для стрільби - лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення;

"добре" - 2 влучення;

"задовільно" - 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення (лежачи). Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Заряджай". Працівник заряджає магазин гвинтівки трьома патронами, досилає патрон до патронника і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить три одиночні постріли.

Вправа п'ята

Ціль - три фігури голови (мішені N 5-а) на щитах 40 х 30 см, встановлюються на поверхні землі, нерухомі.

Відстань до мішені - 100 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 20 с.

Положення для стрільби - стоячи, з коліна, лежачи.

Оцінка:

"відмінно" - влучено у всі мішені;

"добре" - влучено в 2 мішені;

"задовільно" - влучено в 1 мішень;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення - стоячи. Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Заряджай". Працівник споряджає магазин гвинтівки трьома патронами, приєднує його до гвинтівки, досилає патрон до патронника і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить три одиночні постріли зліва направо (або в послідовності, яку вкаже керівник стрільб): по першій мішені з положення стоячи, по другій - з коліна, по третій - лежачи.

Вправа шоста

Ціль - поясна фігура з заручником (мішень N 3) на щиті, встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені - 200 м.

Кількість патронів - 3 шт.

Час на виконання вправи - 15 с.

Положення для стрільби - лежачи з руки.

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення в зону 5 (передпліччя, кисть руки зі зброєю або голова злочинця);

"добре" - 2 влучення в зону 4 (груди, шия, плече злочинця);

"задовільно" - 1 влучення в зону 3 (нижче пояса злочинця);

за умови, що час на виконання не був перевищений.

Порядок виконання

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування до стрільби, подає команду "Заряджай". Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Зміна (працівник) під наглядом керівника проводить по три постріли.

Вправа для стрільби з підствольного гранатомета

Призначення - навчити стрільби з підствольного гранатомета з місця по нерухомій цілі за обмежений час.

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Ціль - кулеметна обслуга (мішень N 10) на щиті 100 х 75 см, встановлюється в центрі кола діаметром 7 м (габарит цілі).

Відстань до мішені - 250 м.

Кількість гранат - 3 шт.

Час на виконання вправи - 180 с.

Положення для стрільби - з коліна.

Оцінка:

"відмінно" - 3 влучення в габарит цілі;

"добре" - 2 влучення в габарит цілі;

"задовільно" - 1 влучення в габарит цілі;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення для стрільби з коліна. Керівник, перевіривши приготування стрільця, дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець дістає з сумки гранату, заряджає підствольний гранатомет та під наглядом керівника проводить три постріли.

Вправа для стрільби з кулемета

Призначення - навчити стрільбі з кулемета з місця по нерухомій цілі за обмежений час.

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Ціль - бронетранспортер (мішень N 11), дві ростові фігури (мішені N 8), які розташовані по фронту не менше 3 м між центрами мішеней.

Відстань до мішеней:

- N 11 - 600 м;

- N 8 - 300 м.

Кількість патронів:

- калібр 14,5 мм - 6 шт., з них 2 трасуючі;

- калібр 7,62 мм - 10 шт., з них 3 трасуючі.

Час на виконання вправи - 30 с. на мішень N 11 та 40 с. на мішень N 8. Положення для стрільби - з місця.

Оцінка:

"відмінно" - влучено в 3 мішені;

"добре" - влучено в 2 мішені;

"задовільно" - влучено тільки в мішень N 11;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

За командою керівника стрільб "Заряджай" працівник заряджає кулемети не пізніше ніж за 70 с. і доповідає про готовність до стрільби. Керівник, перевіривши приготування стрільця, дає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець робить 6 пострілів (калібр 14,5 мм) у мішень N 11. Після цього не менше ніж 20 с. готується до стрільби та за командою керівника стрільб робить 10 пострілів (калібр 7,62 мм) по мішенях N 8.

Вправа для стрільби з ручного кулемета

Призначення - навчити стрільбі з ручного кулемета з місця по нерухомій цілі за обмежений час.

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Ціль - кулеметна обслуга (мішень N 10), з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 200 - 250 м; ручний протитанковий гранатомет (мішень N 9), з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 250 - 300 м; група злочинців - дві поясні фігури (мішень N 1), з'являються 1 раз на 30 с. і розташовані по фронту не ближче 3 м одна від одної на відстані 300 - 350 м;

Кількість патронів - 20 шт., з них 5 з трасуючими кулями.

Положення для стрільби - лежачи.

Оцінка:

"відмінно" - влучено у всі мішені;

"добре" - влучено в 3 мішені, у тому числі кулеметна обслуга;

"задовільно" - влучено в 2 мішені;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Зміна (працівник) виконує вправу в жилеті куленепробивному важкому та касці захисній. За командою керівника стрільб приймає положення для стрільби і виконує вправу відповідно до порядку виконання вправи N 3 для стрільби з автомата. При цьому перекати не виконуються.

У разі відсутності обладнаних стрільбищ для виконання даної вправи навчання стрільби здійснюється за умовами вправ NN 1, 2 для стрільби з автомата.

Вправи для стрільб з помпової рушниці

N
вправи

Призначення вправи

Відстань до цілі, м

Ціль

Кількість патронів

1.

Навчання стрільби з помпової рушниці з перенесенням стрільби по фронту

100

Мішень "Віконний отвір"

3

2.

Навчання стрільби з помпової рушниці з перенесенням стрільби по фронту в обмежений час

50

Мішень "Віконний отвір"

3

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль - три мішені "Віконний отвір" на щитах 130 х 50 см, встановлюються на висоті на рівні очей, нерухомі.

Відстань до мішені - 100 м.

Кількість патронів - 3 шт. (патрони для навчальних стрільб).

Час на виконання вправи - необмежений.

Положення для стрільби - з коліна.

Оцінка:

"відмінно" - влучено в 3 мішені;

"добре" - влучено в 2 мішені;

"задовільно" - влучено в 1 мішень.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає положення для стрільби. Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Вогонь". Стрілець під наглядом керівника проводить по одному пострілу в кожну мішень.

Вправа друга

Ціль - три мішені "Віконний отвір" на щитах 50 х 25 см, встановлюються за висоті на рівні 150 см від поверхні землі, нерухомі.

Відстань до мішені - 50 м.

Кількість патронів - 3 шт. (патрони для навчальних стрільб).

Час на виконання вправи - 60 с.

Положення для стрільби - з коліна.

Оцінка:

"відмінно" - влучено в 3 мішені;

"добре" - влучено в 2 мішені;

"задовільно" - влучено в 1 мішень;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, помпова рушниця споряджена трьома патронами перебуває в положенні "На плече". Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду "Вогонь" (вмикає хронометр). Стрілець приймає положення для стрільби та під наглядом керівника робить по одному пострілу в кожну мішень.

Розділ IV
НОРМАТИВИ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

N
п/п

Найменування нормативу

Вимоги до виконання нормативу

Оцінка та час виконання, сек."5"

"4"

"3"

ПІСТОЛЕТ ФОРТ-12 та його модифікації (пістолет Макарова)

1.

Спорядження магазину патронами

Магазин у руці, 12 (8) патронів розсипом на столі

30
(19)

35
(21)

40
(23)

2.

Неповне розбирання пістолета

Працівник стоїть біля столу, руки опущені, зібраний пістолет лежить на столі запобіжником догори, магазин в рукоятці

45
(20)

50
(25)

60
(30)

3.

Збирання пістолета після неповного розбирання

Працівник стоїть біля столу, руки опущені, частини пістолета лежать на столі

50
(25)

55
(30)

65
(35)

4.

Підготовка до стрільби стоячи та проведення пострілу (швидкісна стрільба)

Пістолет у кобурі, магазин споряджений учбовими патронами в руці

4

5

6

п/п

Найменування нормативу

Вимоги до виконання нормативу

Оцінка та час виконання, сек."5"

"4"

"3"

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА (АКС-74У/АКМ)

1.

Спорядження магазину патронами

Магазин у руці, 30 патронів розсипом на столі

40

45

50

2.

Неповне розбирання автомата

Працівник стоїть біля столу, руки опущені, зібраний автомат лежить на столі. При розбиранні пенал виймають, але не розбирають

18/15

22/19

26/23

3.

Збирання автомата після неповного розбирання

Працівник стоїть біля столу, руки опущені, частини автомата лежать на столі

30/25

35/30

40/35

4.

Підготовка до стрільби лежачи

Автомат у положенні "на ремінь", магазин, споряджений учбовими патронами, в сумці

7

9

10

Примітка. При складанні розкладу занять начальники органів внутрішніх справ, виходячи із змісту відпрацьованих тем, визначають нормативи для їх відпрацювання щомісячно.

Під час проведення занять особовий склад спочатку виконує прийоми (дії) у повільному темпі, потім відпрацьовує нормативи на швидкість.

Якщо нормативи відпрацьовуються в процесі навчання декілька разів, то індивідуальна оцінка ставиться за останнім показанням результату або на контрольному занятті.

При виконанні нормативів NN 2, 3 Курсу стрільб необхідно дотримуватись наступного порядку дій:

1. Від'єднати магазин.

2. Перевірити наявність патрона в патроннику.

3. Провести неповне розбирання зброї*.

4. Провести збирання зброї після неповного розбирання*.

5. Перевірити правильність зборки зброї після неповного розбирання.


* - для пістолета Макарова та автомата Калашникова користуватися порядком, визначеним Наставлением по стрелковому делу (М.: Воениздат, 1987), а для виробів "Форт" - паспортом виробника для кожної модифікації.

Нормативи вважаються виконаними, якщо дотримано умови їх виконання і не було допущено порушень вимог наказів, настанов, інструкцій.

Якщо при відпрацюванні нормативу допущена принаймні одна помилка, що може призвести до травми, поломки техніки, озброєння, то виконання нормативу зупиняється і оцінюється "незадовільно".

Час виконання нормативу відлічується від початку подання команди (сигналу) до початку доповіді про виконання чи до удару курка по ударнику.

Розділ V
СПОРТИВНІ ВПРАВИ З ПРИКЛАДНОЇ СТРІЛЬБИ

1. Зміст і умови виконання спортивних стрілецьких вправ

Індекс вправи

Відстань (м)

Кількість пострілів та час, відведений на виконання

Ціль

Примітка

Пробна серія

Залікові серії

Кількість пострілів

Час виконання

Порядковий номер серії

Положення для стрільби

Кількість пострілів у серії

Час виконання серії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Штурмова гвинтівка "Форт" (автомат Калашникова)

АК-1

100

3

3 хв.

1

лежачи без упору

10

8 хв.

Мішень N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2)

Стрільба одиночними пострілами

АК-2

200

-

-

1

лежачи без упору

10

15 сек.

Мішень N 7 - поясна фігура (додаток 2)

Стрільба виконується чергами

2

з коліна

10

20 сек.

3

стоячи

10

25 сек.

АК-3

100

5

5 хв.

1

лежачи

10

8 хв.

Мішень N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2)

Стрільба виконується одиночними пострілами

2

з коліна

10

10 хв.

3

стоячи

10

12 хв.

АК-4

100

5

30 сек.

1

лежачи

10

30 сек.

Мішень N 1 - фігурна мішень (додаток 2)

2

з коліна

10

40 сек.

3

стоячи

10

50 сек.

Пістолети: "Форт-12", "Форт-17", Макарова калібру 9 мм

ПМ-1,
ПМ-1(а)

25

3

3 хв.

1

стоячи

10

10 хв.

N 4

Мішень N 4 - з чорним колом (додаток 2); у вправах з індексом (а) мішень N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2)

Стрільба виконується з однієї руки

ПМ-2,
ПМ-2(а)

25

5

5 хв.

1 - 2

стоячи

10

10 хв.

ПМ-3,
ПМ-3(а)

25

5

5 хв.

1 - 3

стоячи

10

10 хв.

ПМ-4

25

5

20 сек.

1

стоячи

5

20 сек., враховуючи час на попереднє подолання дистанції 25 м

 

5 комбінованих фігурних мішеней (додаток 2) - верхні частини (мішені N 4 - грудні фігури з колами)

Стрільба виконується з однієї руки (крім видів спортивних багатоборств)

2

стоячи

5

5 комбінованих фігурних мішеней (додаток 2) - нижні частини (мішені N 1-в - силуети ніг) 

ПМ-5

25

3

8 сек.

1 - 3

стоячи

3

8 сек.

3 мішені N 1-в - силуети ніг (додаток 2)

Стрільба виконується з однієї руки після розвороту

ПМ-6

50

3

30 сек.

1

стоячи

12

100 сек., враховуючи час на попереднє подолання 100 м смуги перешкод (додаток 10)

Мішень N 1 - фігурна мішень (додаток 2)

Стрільба виконується з однієї руки, пробні постріли виконуються без подолання смуги перешкод

ПМ-7

15

3

25 сек.

1

стоячи

12
(6 + 6)

25 сек.

3 мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2)

Дозволяється стрільба з двох рук

ПМ-8

25

5

3 сек. на постріл

1 - 3

стоячи

10

3 сек. на постріл

Мішень N 5 (додаток 2)

Стрільба виконується з однієї руки

Снайперська гвинтівка калібру 7,62 мм

СГ-1

300

5

5 хв.

1

лежачи без упору

10

8 хв.

Мішень N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2)

Вправа виконується без оптичного прицілу

2

з коліна

10

10 хв.

3

стоячи

10

12 хв.

СГ-2

300

5

5 хв.

1 - 2

лежачи без упору

10

15 хв.

- " -

 

СГ-3

100, 200, 300

5

5 хв.

1 - 3

лежачи з упору

10

12 хв.

Мішень N 5-а - головна фігура з колами (додаток 2)

Пробні постріли виконуються на 100 м

СГ-5

200

5

5 хв.

1

лежачи з упору

10

3 сек. на постріл. Якщо мішені на щитах, які не рухаються, загальний час - 40 сек.

Мішень N 5-а - головна фігура з колами (додаток 2)

Пробні постріли виконуються на відстані 100 м в мішень N 4 - грудну фігуру з колами

Малокаліберна гвинтівка калібру 5,6 мм

МГС-1

50

5

5 хв.

1 - 2

лежачи без упору

5

5 сек. на постріл. Якщо мішені на нерухомих щитах, час на серію - 50 сек.

Мішень N 2-б - "силует руки з пістолетом" (додаток 2)

 

Дуельна стрільба

50

-

-

-

лежачи без упору

кількість стріляючих +1

не обмеж.

Мішень для дуельної стрільби (додаток 2)

Використовують мішені, які падають чи руйнуються при влученні в них

Спортивні стрілецькі вправи з лімітом часу на виконання однієї серії до 100 сек. відносяться до категорії швидкісних.

2. Умови виконання спортивних стрілецьких вправ

2.1. АК-1 - стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2) з положення лежачи без упору, 3 пробні та 10 залікових пострілів.

2.2. АК-2 - швидкісна стрільба з автомата чергами на відстані 200 м по мішені N 7 - поясна фігура (додаток 2) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, по 10 залікових пострілів з кожного положення.

2.3. АК-3 - стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, 5 пробних пострілів перед першим положенням та по 10 залікових пострілів з кожного положення.

2.4. АК-4 - швидкісна стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м по фігурній мішені N 1 (додаток 2), що з'являється, з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, 5 пробних пострілів перед першим положенням та серії по 10 залікових пострілів з кожного положення.

2.5. ПМ-1 - стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені N 4 з чорним колом (додаток 2), вправа ПМ-1(а) по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2), 3 пробні і 10 залікових пострілів.

2.6. ПМ-2 - стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені N 4 з чорним колом (додаток 2), вправа ПМ-2(а) по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2), 5 пробних і 20 залікових пострілів.

2.7. ПМ-3 - стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені N 4 з чорним колом (додаток 2), вправа ПМ-3(а) по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2), 5 пробних і 30 залікових пострілів.

2.8. ПМ-4 - після подолання 25-метрової відстані швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки (крім видів спортивних багатоборств) на відстані 25 м з переносом вогню по п'яти комбінованих фігурних мішенях (додаток 2), що з'являються - перша серія у верхню частину мішеней (мішень N 4 - грудна фігура з колами) і друга серія у їх нижню частину (мішень N 1-в - силует ніг), 5 пробних пострілів та дві серії по 5 залікових пострілів.

2.9. ПМ-5 - після розвороту швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м з переносом вогню по трьох мішенях N 1-в - силуети ніг (додаток 2), що з'являються, 3 пробні постріли та 3 серії по 3 залікових постріли.

2.10. ПМ-6 - після подолання 100-метрової смуги перешкод швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 50 м по фігурній мішені N 1 (додаток 2), що з'являється, 3 пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів.

2.11. ПМ-7 - швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки або з двох на відстані 15 м з переносом вогню по трьох нерухомих мішенях N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2), 3 пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів, яка виконується подвоєними пострілами в кожну мішень при використанні двох магазинів, споряджених шістьма патронами.

2.12. ПМ-8 - швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по мішені N 5 (додаток 2), що з'являється (у вихідному положенні рука з пістолетом опущена під кутом 45°), 5 пробних та 30 залікових пострілів.

2.13. СГ-1 - стрільба зі снайперської гвинтівки без оптичного прицілу на відстані 300 м по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, 3 пробні постріли перед першим положенням та по 10 залікових пострілів з кожного положення.

2.14. СГ-2 - стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 300 м по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2) з положення лежачи без упору, 5 пробних пострілів і дві серії по 10 залікових пострілів.

2.15. СГ-3 - стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 100 м, 200 м, 300 м по мішені N 5-а - головна фігура з колами (додаток 2), з положення лежачи з упору, 5 пробних та 30 залікових пострілів (по 10 пострілів для кожної відстані).

2.16. СГ-5 - швидкісна стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 200 м по мішені N 5-а - головна фігура з колами (додаток 2), що з'являється, із положення лежачи з упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів.

2.17. МГС-1 - швидкісна стрільба з малокаліберної гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 50 м по мішені N 2-б - силует руки з пістолетом (додаток 2), що з'являється, з положення лежачи без упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів.

2.18. Дуельна стрільба - стрільба ведеться з малокаліберної гвинтівки з положення лежачи без упору на відстані 50 м по мішенях (додаток 2) суперника з вибуванням учасників після влучення у їх мішені, після подолання командами стрільців відстані 50 м до лінії вогню.

3. Місця проведення спортивних заходів з прикладної стрільби

3.1. Спортивні заходи з прикладної стрільби проводяться в тирі (на стрільбищі) та мають відповідати рекомендаціям щодо будівництва та обладнання стрілкових тирів для органів і підрозділів внутрішніх справ (додаток 3). Відхилення величини відстані між лінією вогню (ближнім до стрільця її краєм) та лінією мішеней не повинно перевищувати таких величин: на 300 м - ± 1 м; 200 м - ± 0,75 м; на 100 м - ± 0,5 м; на 50 м - ± 0,2 м, на 25 та 15 м - ± 0,1 м.

3.2. Повинно бути визначено дві зони:

- зону лінії вогню, розбиту на вогневі позиції стрільців;

- зону для представників, тренерів команд і глядачів.

3.3. Зона лінії вогню зі сторони лінії мішеней позначається бруствером, прапорцями або проведеною на підлозі білою лінією завширшки 10 см (лінія вогню). Відстань від вказаної лінії до тильного краю зони лінії вогню (переднього краю зони для представників, тренерів команд і глядачів) повинна бути: при виконанні вправи стрільби з пістолета - 5 - 7 м, з автомата чи гвинтівки - 10 - 15 м. На межі цих зон облаштовується пункт допуску учасників, перевірки зброї та видачі набоїв.

3.4. Вогнева позиція стрільця становить собою рівний горизонтальний майданчик розміром не менше 1,25 м (для дистанцій 15, 25 м - 1 м) по фронту лінії вогню та 2,5 м (для дистанцій 15, 25 м - 1,5 м) в глибину, вкритий таким матеріалом, щоб ходіння по ньому або біля нього не спричиняло його вібрацію. Висота стелі або перекриття повинна бути мінімум 2,2 м від підлоги. Покрівля і перегородки зони лінії вогню повинні забезпечувати стрільцям однакові умови захисту від вітру, сонця, дощу і гільз, що викидаються зі зброї.

3.5. На кожній вогневій позиції стрільця повинні бути:

- столик висотою 0,7 - 0,8 м для зброї, набоїв та зорової труби (для виконання вправ з пістолета);

- стілець або табурет для стрільця;

- мат (підстилка) товщиною 10 - 50 мм мінімальним розміром 80 см х 200 см, однаковий для всіх учасників (для виконання стрільби лежачи та з коліна).

За межами вогневих позицій визначаються і облаштовуються місця для контролерів.

3.6. Мішені установки і щити повинні бути позначені номерами, які відповідають номерам стрілецьких місць. Номери повинні бути достатньо великими, контрастного кольору, щоб їх було чітко видно на відстані стрільби при звичайних умовах освітлення, незалежно від того, виставлені мішені чи ні.

3.7. Мішені повинні бути закріплені так, щоб не було видимих коливань, навіть при сильному вітрі. Допускаються будь-які установки для мішеней, які забезпечують необхідний рівень безпеки, точний час експозиції, швидку і точну оцінку пробоїн та швидку заміну мішеней.

3.8. Стрільбище, лінія мішеней якого обладнана бліндажем, повинно мати телефонний, селекторний або радіозв'язок бліндажа з лінією вогню.

3.9. Для стрільби на 25 м в тирах закритого типу мінімальна рекомендована освітленість мішеней - 2500 люкс, мінімальна загальна (на лінії вогню) освітленість тиру - 300 люкс.

3.10. Бліндаж на лінії мішеней повинен служити надійним укриттям від куль і бути зручним для роботи у ньому обслуговуючого персоналу.

3.11. Стрільбище (тир) повинно забезпечувати безпеку учасників стрільб. На видному місці стрільбища (тиру) повинні бути вивішені заходи безпеки при поводженні зі зброєю та набоями.

3.12. Під час проведення стрільб в районі стрільбища виставляється оточення для виключення можливості проникнення у вогневу зону людей і тварин.

3.13. На стрільбищі (в тирі) повинні бути встановлені щогли для підйому прапорів:

- червоного кольору, що дозволяє ведення вогню;

- білого кольору, що забороняє ведення вогню.

3.14. В тирах і на стрільбищах повинні бути:

- навіси для укриття від сонця, вітру і дощу для стрільців та інших осіб;

- місця для стрільців, призначені для відпочинку, переодягання, розминки і розміщення зброї, набоїв та приладдя;

- приміщення для роботи комісії з визначення результатів стрільб, зберігання мішеней та необхідних матеріалів;

- місця, зручні для контролю зброї і оснащення, їх чищення та ремонту;

- приміщення для надання медичної допомоги.

3.15. Для показу напрямку і сили вітру у відкритій зоні між лінією вогню і лінією мішеней повинні бути встановлені вітровказівні прапорці з бавовняної тканини розміром 50 мм х 400 мм на дистанціях до 50 м і 200 мм х 750 мм - на відстанях понад 50 м. Вони розміщуються максимально наближено до траєкторії польоту кулі, але не можуть перекривати ні лінії прицілювання, ні траєкторії польоту кулі. Прапорці встановлюються на відстанях 1/6 та 2/3 від загальної відстані стрільби з рівномірністю:

- при стрільбі на 50 м та на 100 м - для кожного другого стрільця;

- при стрільбі на 200 м та на 300 м - для кожного четвертого стрільця.

Використання стрільцями власних прапорців заборонено.

3.16. Для виконання вправи з дуельної стрільби на місцевості вибирається рівна ділянка (100 м х 20 м), яка дозволяє вести стрільбу на відстані 50 м. Ділянка повинна мати кулеуловлюючий вал або інші пристрої, які повинні перешкоджати вильоту куль за її межі. Дозволяється використовувати стаціонарні тири і стрільбища.

Лінія вогню визначається на стрілецькій позиції завширшки 1,5 м. Глибина зони лінії вогню - 3 м. Межі зон позначаються прапорцями та лініями. Поверхня вогневої позиції повинна бути рівною. На відстані 50 м від лінії вогню визначається лінія старту, яка наноситься суцільною лінією завширшки 5 см. Від лінії старту до лінії вогню розмічають сектори для кожної команди (стрільця), а в секторах - доріжки завширшки 1,5 м для стрільців. Нумерація доріжок ведеться зліва направо за напрямком стрільби в кожному секторі окремо.

4. Вимоги до встановлення та обладнання мішеней

4.1. Мішені для стрільби виготовляються не з глянцевого матеріалу. Вони встановлюються на однаковій (+/- 1 см) для усіх стрільців висоті відносно рівня лінії вогню:

- у вправах МГС-1, дуельна стрільба - 0,75 +/- 0,5 м до центру мішені;

- у вправах АК-1, АК-3, СГ-3 (100 м, 200 м) - 1 +/- 2,5 м до центру мішені;

- у вправах ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4 (для першої серії стрільби), ПМ-7, ПМ-8 - 1,4 +/- 0,1 м до центру мішені;

- у вправах СГ-1, СГ-2, СГ-3 (300 м), СГ-5 - 3 +/- 4 м до центру мішені;

- у вправах АК-2, АК-4, ПМ-5, ПМ-6 і ПМ-4 (для другої серії стрільби) - 20 - 30 см до нижнього краю мішені.

У вправах ПМ-4, ПМ-5, ПМ-7 інтервал - 75 +/- 1 см між центрами мішеней.

Центри мішеней повинні бути навпроти відповідних стрілецьких місць. Горизонтальне відхилення від перпендикулярного до лінії вогню напрямку не повинно перевищувати 2 % відстані стрільби.

4.2. Час, упродовж якого мішень з'являється (повертається), не повинен перевищувати 0,3 сек.

4.3. Час показу мішеней, що з'являються (повертаються), повинен відповідати умовам виконання вправ з допуском до + 0,2 сек., що має перевірятись до та під час стрільб. Вимірювання часу повинно починатись, коли мішень починає з'являтись (повертатись) і закінчуватись, коли вона починає зворотній рух. Якщо використовується електронна установка для мішеней, замість повороту мішені "на лице" сигналом для виконання пострілу є вмикання зеленого світла на визначений умовами виконання вправи час.

4.4. У дуельній стрільбі лінія мішеней обладнується пристроями з круглими мішенями діаметром 11 см, які падають або руйнуються при влученні в них.

5. Загальні вимоги до виконання спортивних стрілецьких вправ

5.1. Зміст і умови виконання стрілецьких вправ наведені в таблиці та їх описі, вказаних у п. п. 1 і 2 розділу V Курсу стрільб.

5.2. Положення для стрільби.

При виконанні вправи стрілець повинен перебувати на відведеній йому вогневій позиції без торкання до будь-яких предметів та розташовуватись позаду (до) лінії вогню.

5.2.1. Положення для виконання вправ з гвинтівки або автомата:

5.2.1.1. Лежачи.

Стрілець розташовується на стрілецькому місці головою в сторону мішені. При стрільбі без упору зброя може утримуватись тільки двома руками і одним плечем. Під час прицілювання щока стрільця може опиратись на приклад. Зброя може підтримуватись ременем і не повинна доторкатись або опиратись ні на які інші предмети, в тому числі підстилку. Передпліччя руки і рукав над ліктем повинні чітко відділятись від поверхні стрілецького місця.

5.2.1.2. З коліна.

Стрілець може торкатись поверхні стрілецького місця носком і коліном одної ноги та ступнею іншої. Зброя може утримуватись тільки двома руками і одним плечем. Під час прицілювання щока стрільця може опиратись на приклад. Лікоть повинен опиратись на відповідне йому коліно, при цьому точка опори не повинна бути більш ніж на 100 мм попереду або на 150 мм позаду коліна. Зброя може утримуватись ременем і не повинна доторкатись або опиратись на будь-які інші предмети. Може використовуватись підгомільник (валик), але в будь-якому випадку ні стегна, ні сідниці стрільця не повинні торкатись поверхні стрілецької позиції (підстилки).

5.2.1.3. Стоячи.

Стрілець повинен стояти вільно обома ногами на стрілецькому місці без будь-якої додаткової опори. Зброя може утримуватись двома руками і плечем (верхньою правою (лівою) частиною грудей) або верхньою частиною руки близько до плеча, щокою і верхньою правою (лівою) частиною грудей. Під час прицілювання щока стрільця може опиратись на приклад. Верхня частина і лікоть руки можуть опиратись на корпус стрільця або на підсумок для магазинів.

5.2.2. Положення для виконання вправ з пістолета.

Стрілець повинен стояти обома ступнями повністю на своєму стрілецькому місці, ні на що не спираючись. Пістолет повинен утримуватись однією рукою (крім вправи ПМ-7 та ПМ-4 у видах спортивних багатоборств), і постріл повинен виконуватись тією ж рукою. У положенні для стрільби повинно бути чітко видно, що кисть руки вільна і не доторкається ні до яких предметів. Заборонено закріплювати зап'ястя руки, яка утримує зброю, та використовувати будь-які пристрої, які могли б служити опорою для пістолета і утримуючої його руки.

5.3. В момент пострілу дульний зріз зброї повинен знаходитись попереду лінії вогню.

5.4. Серії вправ виконуються роздільно. У перервах між серіями виконується заміна мішеней або показ влучень та оголошення результату з подальшим заклеюванням пробоїн. При виконанні однієї серії з 10 пострілів у дві мішені (вправи ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-8 та інші) встановлений час ділиться, надається час для заміни мішеней або заклеювання пробоїн і перед продовженням серії дається час на приготування 1 хв.

5.5. Після виклику зміни на лінію вогню стрільцям відводиться час для підготовки: до виконання вправи - 3 хв., після перерви, між серіями - 1 хв. У цей час мішені повинні бути підняті (виставлені) для огляду.

5.6. Під час підготовки до виконання вправи (після команди "Приготуватись!" і до команди "Заряджай!" або "Вогонь!" (Старт!")) дозволяється на лінії вогню з дотриманням заходів безпеки при поводженні зі зброєю та набоями:

- виймати зброю з кобури (чохла);

- готувати зброю до стрільби;

- прицілюватись без патрона та проводити холості спуски курка, імітуючи виконання вправи;

- споряджати магазин набоями та приєднувати його до зброї.

5.7. До команди "Приготуватись!" стрільцям дозволяється прибувати на лінію вогню зі спорядженими для виконання вправи магазинами (крім вправ АК-2, ПМ-4, ПМ-5), не приєднуючи їх до зброї.

5.8. При стрільбі по мішенях, що з'являються, відлік часу починається з моменту початку розвороту мішеней в положенні "на лице" і закінчується в момент початку повороту мішеней в положення "на ребро".

При стрільбі по нерухомих мішенях відлік часу починається з моменту подачі команди "Вогонь!" ("Старт!") і зупиняється по команді "Відбій!" ("Стоп!").

5.9. Постріли, які виконані після закінчення часу, відведеного для даної вправи, або не виконані упродовж цього часу, вважаються промахами, якщо тільки керівник стрільб не надав стрільцю за технічних причин додаткового часу. При неможливості визначити результат пробоїни від пострілу, виконаного після команди "Відбій!", краща пробоїна в мішені в даній серії анулюється.

5.10. При виконанні стрілецьких вправ з автомата або гвинтівки:

- дозволяється використовувати парні (однакові) рукавиці форменого типу (п'ятипалі, однотонного чорного, коричневого або темно-сірого кольору з однаково закритими пальцями, без зовнішніх накладок) з еластичного матеріалу, загальна товщина кожної з яких при вимірюванні лицевої і тильної частини разом поза межами швів та складок не перевищує 12 мм (при стисканні із зусиллям 5 кг). Рукавиця не повинна заходити на руку далі як на 50 мм за центр променевозап'ястного суглоба (мал.). Біля зап'ястя рукавиця повинна бути вільною для зручності при вдяганні, будь-які зав'язки заборонені;

- забороняється користуватися лунками для ліктів, торкатись магазином чи іншими частинами зброї до землі чи будь-яких предметів (за винятком вправ СГ-3, СГ-5);

- при стрільбі з будь-якого положення дозволяється використовувати ремінь зброї (при цьому дозволяється використання на ремені фіксатора від послаблення), не відстібаючи його з обох сторін від зброї;

- рукоятка зброї та рука, яка її утримує, не повинні торкатися другої руки чи рукава;

- дозволяється додатково забезпечувати ущільнення отвору кришки ствольної коробки автомата;

- при стрільбі з коліна (за винятком вправ АК-2, АК-4) дозволяється використовувати підгомільник (валик) завдовжки до 250 мм та діаметром до 180 мм з еластичного матеріалу без каркасу, який надає форму;

- допускається використання під час стрільби на поясному ремені підсумка з магазинами, яким комплектується зброя, що використовується;

- стрільцям, які закінчили стрільбу раніше встановленого часу, забороняється до подання загальної команди про закінчення стрільби з цього положення (серії) готуватися до наступного, заважати іншим стрільцям.

Мал. Рукавиця для стрільби з автомата або гвинтівки.

6. Порядок виконання спортивних стрілецьких вправ зі штурмової гвинтівки (автомата)

6.1. Вправи зі штурмової гвинтівки (автомата) виконуються з модифікацій (автомата Калашникова), які прийняті на озброєння в Україні.

6.2. Перед виконанням вправи, серії (окремого положення) керівник стрільб подає команду "До стрільби лежачи (з коліна, стоячи) приготуватись!". Час на приготування відповідно п. 6.5.

6.3. Пробні постріли виконуються з положення "лежачи" перед першою заліковою серією та відповідно її умовам (крім вправи АК-2).

6.4. У вправах АК-1 і АК-3 після виклику зміни на лінію вогню учасникам надається час для підготовки до вправи відповідно до вимог п. 6.5 розділу V Курсу стрільб. Після завершення часу на підготовку перед пробними пострілами і заліковими серіями пострілів керівник стрільб подає команди: "Пробна (1-а/2-а/3-я залікова) серія, заряджай!" і через 2 - 3 сек. - "Вогонь!". Положення для стрільби, порядок і час її виконання та кількість пострілів визначена умовами виконання вправ (п. п. 1 і 2 розділу V).

6.5. У вправі АК-2 стрільці в присутності контролера споряджають 3 магазини по 10 набоїв кожний. За командою керівника "Зміна, на лінію вогню, руш!" зміна виходить на вказаний рубіж і за командою (п. 7.2) готується до стрільби. Після завершення часу на підготовку керівник командує: "Заряджай!" та проводить показ розташування мішеней (додаток 2) протягом 30 сек. Після чого мішені прибираються і через 30 сек. з'являються на 15 сек. для виконання стрільби із положення "лежачи", стрільба ведеться чергами (по 2 - 3 постріли). Одиночний постріл дозволяється лише останнім набоєм. Якщо учасник виконав одиночний постріл на початку або в середині серії, то він штрафується на таку кількість пробоїн, яка дорівнює кількості зроблених одиночних пострілів.

Перед виконанням стрільби з положень "з коліна" і "стоячи" дається одна хвилина на підготовку без попереднього показу мішеней. Час для виконання стрільби з коліна - 20 сек., стоячи - 25 сек.

6.6. У вправі АК-4 після виклику зміни на лінію вогню стрільцям надається час для підготовки до вправи відповідно до вимог п. 7.2 розділу V Курсу стрільб. Після завершення часу на підготовку керівник стрільб подає команду "Заряджай!" і мішені прибираються в положення "на ребро" (якщо для цього є технічні можливості). Через 20 сек. після цієї команди він оголошує: "Залишилося 10 секунд!". Після закінчення цього часу мішені повертаються в положення "на лице", що є сигналом для початку стрільби. Після закінчення часу, відведеного на стрільбу, мішень повертається в положення "на ребро" (подається команда "Відбій!"), проводиться розряджання та огляд зброї, оцінка та оголошення результату серії.

Перед виконанням чергової серії керівник подає команду "До стрільби з коліна (стоячи) приготуватись!". На підготовку дається 1 хв. Далі подається команда "Заряджай!". Для наступних серій стрільби подаються аналогічні команди.

Якщо дана вправа виконується по нерухомій мішені, сигналом для початку виконання вправи є команда "Вогонь!", а для її закінчення - "Відбій!".

6.7. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової серії (або її частини) подаються команди "Відбій!", "Розряджай!", "Зброю до огляду!".

7. Порядок виконання спортивних стрілецьких вправ з пістолета

7.1. Вправи з пістолета виконуються з пістолетів Макарова, "Форт-12", "Форт-17" та аналогічних їм калібру 9 мм, які прийняті на озброєння в Україні (конкретно визначаються положенням про змагання або регламентом проведення заходів), із положення для стрільби стоячи.

7.2. Для здійснення пострілів пістолет утримується лише однією рукою (крім виконання стрілецьких вправ ПМ-7 та ПМ-4 у видах спортивних багатоборств).

7.3. Чергова зміна за командою керівника стрільб шикується на вихідному рубежі згідно зі списком змін. За командами "Зміна, на лінію вогню (старту), руш!", "Приготуватися!" стрільці займають вогневі (стартові) позиції, споряджають магазини відповідною кількістю набоїв (у нешвидкісних вправах дозволяється споряджати зброю по одному набою), готуються до стрільби (відповідно до пп. 6.4 - 6.6). Після закінчення часу на підготовку керівник оголошує, яка вправа виконується, і приступає до проведення стрільби.

7.4. Пробні постріли виконуються перед першою заліковою серією та відповідно її умовам (у вправі ПМ-6 - без попереднього подолання смуги перешкод).

7.5. У вправах ПМ-1, ПМ-1(а), ПМ-2, ПМ-2(а), ПМ-3, ПМ-3(а) перед пробними пострілами і заліковими серіями пострілів керівник подає команди: "Пробна (1-а/2-а/3-я залікова) серія, заряджай!" і через 2 - 3 секунди - "Вогонь!".

7.6. У вправі ПМ-4 перша та друга серії стрільб виконуються у верхні та нижні частини комбінованих фігурних мішеней відповідно, після подолання стрільцем відстані 25 м до лінії вогню, яка розміщена на відстані 25 метрів від лінії мішеней. Час на подолання відстані та виконання пострілів у кожній серії - 20 секунд. На рубежі старту стрілець під наглядом керівника споряджає магазин п'ятьма набоями, вставляє його в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її та доповідає керівнику про готовність до виконання вправи. Після розвороту мішеней з положення "на ребро" в положення "на лице" (якщо для цього відсутні технічні можливості - мішені встановлюються в положення для стрільби) або команд судді "Увага!", "Старт!" стрілець висувається на лінію вогню. Лише досягнувши відмітки (лінія, прапорець тощо), розміщеної у двох метрах до лінії вогню, стрілець розстібає кобуру, з дотриманням заходів безпеки виймає пістолет, досягнувши лінії вогню, досилає патрон у патронник і проводить стрільбу (по одному пострілу в кожну мішень). Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення "на ребро" або команди "Відбій!". Далі слідує команда "Розряджай!", "Зброю до огляду!". Після огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться визначення та оголошення результату серії.

7.7. У вправі ПМ-5 умови та порядок виконання усіх серій стрільби однакові. Час на виконання кожної серії - 8 секунд. Стрілець на лінії вогню під наглядом керівника споряджає магазин трьома набоями, вставляє його в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її, займає положення для стрільби, стоячи спиною до мішеней, не торкаючись кобури, і доповідає керівнику про готовність до виконання вправи. Через 2 - 3 секунди за командою керівника "Вогонь!" мішені повертаються з положення "на ребро" в положення "на лице" (якщо для цього відсутні технічні можливості - мішені встановлюються в положення для стрільби), учасник розвертається до них обличчям, розстібаючи кобуру, з дотриманням заходів безпеки дістає пістолет, досилає патрон у патронник і проводить стрільбу (по одному пострілу в кожну мішень). Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення "на ребро" або команда керівника "Відбій!". Далі слідує команда "Розряджай!", "Зброю до огляду!". Після огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться визначення та оголошення результату серії.

7.8. У вправі ПМ-6 стрільба виконується на відстані 50 м після подолання 100-метрової смуги перешкод (додаток 4) по фігурній мішені N 1 (додаток 2), що з'являється, 3 пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів. При стрільбі використовуються 2 магазини, споряджені шістьма набоями кожний. Час на подолання смуги перешкод та виконання пострілів - 100 секунд.

Стрілець на місці старту за командою керівника вставляє магазин з набоями в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет та другий магазин в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її і доповідає керівнику про готовність до виконання вправи. За командами "Увага!", "Старт!" або іншим сигналом мішені розвертаються з положення "на ребро" в положення "на лице" (якщо для цього відсутні технічні можливості - мішень встановлюються в положення для стрільби), стрілець долає перешкоди у наступній послідовності: "Паркан", "Колода", "Рів з водою". Перешкода "Паркан" долається будь-яким способом, крім оббігання.

Перешкода "Колода" вважається подоланою, якщо стрілець почав рух по ній з ближнього краю, пробіг по всій її довжині та зіскочив з її дальнього краю.

Перешкода "Рів з водою" вважається подоланою, якщо учасник, перескочивши через нього, при приземленні наступить хоча б однією ногою на лінію, що позначає її дальній край, або заступить за неї.

Стрільцю дозволяється робити повторні спроби подолання перешкод.

При досягненні відмітки (лінія, прапорець тощо), розміщеної у двох метрах до лінії вогню, учасник розстібає кобуру, з дотриманням заходів безпеки виймає пістолет, досягнувши лінії вогню, досилає патрон в патронник та проводить стрільбу (по одному пострілу в кожну мішень). Закінчивши перші шість пострілів, стрілець замінює магазин і продовжує виконувати вправу. Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення "на ребро" або команда судді "Відбій!". Потім слідує команда "Розряджай!", "Зброю до огляду!". Після огляду пістолет вкладається в кобуру.

7.9. Вправа ПМ-7 виконується на відстані 15 м по трьох нерухомих мішенях N 4 - грудна фігура з колами, 3 пробних постріли та одна серія із 12 залікових пострілів. При стрільбі використовуються 2 магазини, споряджені шістьма набоями кожний. У заліковій серії вогонь ведеться по трьох мішенях, подвоєними пострілами в кожну мішень, із заміною магазину після шести пострілів. Час на виконання серії - 25 секунд.

Стрілець на лінії вогню під наглядом керівника споряджає 2 магазини з шістьма патронами кожний, вставляє магазин з набоями в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет та другий магазин в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її, займає положення для стрільби обличчям до мішені, руки опущені вниз, не торкаючись кобури, після чого, доповідає керівнику стрільб про готовність до виконання вправи. Після розвороту мішеней з положення "на ребро" в положення "на лице" (якщо для цього відсутні технічні можливості - мішені встановлюються в положення для стрільби) або за командою керівника "Вогонь!" стрілець дістає пістолет з кобури, досилає патрон в патронник і проводить стрільбу подвоєними пострілами в кожну мішень з переносом вогню по фронту. Напрямок переносу вогню (вправо чи вліво) по цілях - вільний. Після заміни магазину стрілець робить другу серію пострілів. При виконанні вправи всі дії зі зброєю стрілець проводить самостійно.

Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення "на ребро" або команда судді "Відбій!". Потім слідує команда "Розряджай!", "Зброю до огляду!". Після огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться визначення та оголошення результату вправи.

7.10. Вправа ПМ-8 - стрільба з пістолета на відстані 25 м по мішені N 5, що з'являється на 3 секунди.

Після виклику зміни на лінію вогню стрільцям надається 3 хв. для підготовки до вправи. Після завершення часу на підготовку керівник подає команду "Заряджай, мішені на "ребро"!". Стрільці на лінії вогню упродовж однієї хвилини споряджають магазини п'ятьма патронами, вставляють його в рукоятку пістолета і досилають патрон в патронник, приймають вихідне положення для стрільби. У вихідному положенні для стрільби перед кожним пострілом рука з пістолетом опущена під кутом не більше 45° до вертикалі та залишається нерухомою в цьому положенні до появи мішені (команди "Вогонь!"). Мішень повертається в положення "на лице", що є сигналом для виконання пострілу. Стрільцю дозволяється підіймати руку з пістолетом в момент початку розвороту мішеней. Після закінчення часу - 3 секунди, відведеного на постріл, мішень повертається в положення "на ребро" (подається команда "Відбій!") на 7 секунд, рука зі зброєю опускається у вихідне положення. При кожній появі мішені виконується тільки один постріл. Після кожних п'яти пострілів проводиться розряджання та огляд зброї за командами "Відбій!", "Розряджай!", "Зброю до огляду!", після чого пістолет оглядається та кладеться на столик чи вкладається в кобуру. Далі проводиться визначення та оголошення результату стрільби в серії, заміна (заклеювання) мішені.

8. Порядок виконання спортивних стрілецьких вправ зі снайперської гвинтівки

8.1. Вправи зі снайперської гвинтівки виконуються з довільної гвинтівки калібру 7,62 мм з оптичним прицілом довільної кратності збільшення (за винятком вправи СГ-1, яка виконується зі снайперської гвинтівки Драгунова без оптичного прицілу).

8.2. Вправи СГ-1, СГ-2 і СГ-3 за командами керівника стрільб виконуються аналогічно вправам стрільби зі штурмової гвинтівки (автомата) відповідно АК-3 та АК-1 (пп. 7.2, 7.3, 7.4 і 7.7). Умови та зміст виконання цих вправ викладені в п. п. 1 і 2 розділу V.

8.3. Вправа СГ-5 виконується з положення для стрільби лежачи з упору на відстані 200 м по спеціальній мішені N 5-а - головна фігура (додаток 2), яка з'являється на показ для кожного пострілу на 3 секунди, з паузою на 7 секунд між кожним показом. Пробна серія виконується упродовж 5 хв. на відстані 100 м по мішені N 4 - грудна фігура з колами (додаток 2). За командою керівника "Зміна, на лінію вогню, руш!" стрільці виходять на лінію вогню і за командою "Приготуватись!" готуються до стрільби лежачи. По завершенню часу на підготовку, передбаченого пунктом 6.5 розділу V Курсу стрільб, керівник дає команду: "Заряджай!", за якою стрільці заряджають зброю і доповідають про готовність. Керівник, перевіривши готовність до стрільби, подає команду "Вогонь!" для появи мішені.

У випадку, якщо мішені встановлені на стаціонарних щитах, які не рухаються, для виконання вправи встановлюється загальний час - 40 секунд.

8.4. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової серії (або її частини) подаються команди "Відбій!", "Розряджай!", "Зброю до огляду!", здійснюєтьсяогляд зброї.

9. Порядок виконання спортивних стрілецьких вправ з малокаліберної гвинтівки

9.1. Вправа МГС-1 виконуються лежачи з руки з малокаліберної гвинтівки довільного зразку калібру 5,6 мм з оптичним прицілом, коефіцієнт збільшення якого не менше 2+, по спеціальній мішені N 2-б "силует руки з пістолетом" на відстані 50 м, яка з'являється 10 разів для показу на 5 секунд для кожного пострілу з паузою на 10 секунд між кожним показом (виконуються дві серії по 5 пострілів). При стрільбі використовується набої з капсулем кільцевого спалахування.

За командою керівника "Зміна, на лінію вогню, руш!" стрільці виходять на лінію вогню і за командою "Приготуватись!" готуються до стрільби лежачи. По завершенню часу на підготовку керівник командує: "Заряджай!", стрільці заряджають зброю і доповідають про готовність. Керівник, перевіривши готовність до стрільби, подає команду "Вогонь!" для появи мішені.

У випадку, якщо мішені встановлені на стаціонарних щитах, які не рухаються, встановлюється загальний час на виконання серії - 50 секунд.

9.2. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової серії подаються команди "Відбій!", "Розряджай!", "Зброю до огляду!", здійснюється огляд зброї.

9.3. Дуельна стрільба виконується з малокаліберної гвинтівки довільного зразку калібру 5,6 мм з оптичним прицілом або без нього. При стрільбі використовуються набої з капсулем кільцевого спалахування.

Набої викладаються на лінії вогню. Кількість набоїв на кожного стрільця команди видається на один набій більше від кількості тих, що стартують. Дозволяється використовувати підставки під набої. На старті керівник перевіряє зброю стрільців (затвор закритий, контрольний спуск курка зроблений).

За командою "На старт!" стрільці зі зброєю в руках стають у шеренгу на визначених для них секторах біля лінії старту, не наступаючи на неї. Після приготування стрілецьких команд керівник на старті подає команду "Старт!" (удар у гонг, постріл або помах прапорцем). Після цієї команди стрільці, не міняючись місцями, пробігають 50 метрів до лінії вогню, заряджають гвинтівку і роблять постріли по мішенях суперника. Положення для стрільби - лежачи без упору. Стрільба ведеться перехресно, тобто мішені, в які необхідно влучити, знаходяться навпроти сектора суперника.

При стрільбі дозволяється використовувати гвинтівочний ремінь зброї. Одягати на руку гвинтівочний ремінь можна лише після подолання лінії старту. Заборонено відкривати затвор зброї до потрапляння в двометрову зону лінії вогню.

Стрілець вважається вибулим, як тільки буде уражена його мішень (номер мішені відповідає номеру доріжки стрільця). У цьому випадку контролер подає відповідний сигнал (кладе руку на плече стрільцю або закриває йому щитком сектор обстрілу) вибулому стрільцю, який одразу ж припиняє стрільбу. В командному стрілецькому поєдинку вибулий стрілець має право передати, лише в положенні лежачи, набої, які залишились у нього, товаришу по команді. Учасник команди, який влучив в одну мішень суперника, має право набоями, які залишилися, вести вогонь по інших мішенях суперника.

Після закінчення стрільби (влучення у всі мішені одного із суперників або при використанні всіх набоїв) за командою "Відбій!" учасники команд повинні розрядити зброю, зробити контрольний спуск курка і після огляду зброї та команди "Встати!" - залишити лінію вогню.

Розділ VI
ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ ОРГАНІЗОВУЮТЬ І ОБСЛУГОВУЮТЬ СТРІЛЬБИ

1. Для керівництва стрільбами і його обслуговування, а також забезпечення заходів безпеки по органу внутрішніх справ призначаються: керівник стрільб, черговий лікар (фельдшер) і роздавач боєприпасів. Під час проведення стрільб на стрільбищі виставляється оточення, наглядач і призначається начальник оточення та керівники учбових місць.

2. Керівник стрільб підпорядковується начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ і відповідає за суворе дотримання всіма стрільцями встановленого порядку на стрільбищі (тирі), заходів безпеки, а також умов вправ, що відпрацьовуються. Йому підпорядковані всі особи, що забезпечують стрільби. Він зобов'язаний:

2.1. Перед початком стрільби перевірити відповідність мішеневого обладнання умовам вправ, що виконуються.

2.2. За необхідності (на стрільбищі) підготувати показувачів мішеней, розвести їх по бліндажах (укриттях), перевірити знання ними заходів безпеки і своїх обов'язків та придатність бліндажів.

2.3. Поставити завдання черговому лікарю (фельдшеру), роздавачу боєприпасів, старшому наряду оточення і наглядачу.

2.4. При порушенні стрільцем заходів безпеки, появі на полі людей, машин, тварин або одержанні повідомлення по телефону з бліндажа від показувача терміново подати команду "Відбій", доповісти начальнику органу внутрішніх справ про причину зупинки стрільби і вжити заходів щодо відновлення порядку. Після закінчення виконання вправ стрільцями дати вказівку замінити червоний прапор на білий, після команди "Відбій" дозволити показувачам вийти з бліндажа для огляду мішеней.

2.5. Після закінчення стрільби зняти показувачів і оточення, доповісти начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ про закінчення стрільби, про позитивні сторони і недоліки в стрільбі, зробити відмітку в журналі про проведення стрільб.

3. Старший оточення відповідає за правильне несення служби постами оточення. Він зобов'язаний:

3.1. Знати схему постів оточення і розміщення їх на місцевості.

3.2. Виставити пости оточення, поставити перед ними завдання, вести спостереження і не допускати до стрілецького поля людей, машин і тварин.

3.3. При виявленні на території стрільбища людей, машин або тварин терміново доповісти про це керівнику стрільб і вжити заходів з випровадження їх за межі захисних смуг стрільбища. Пости оточення забезпечуються сигнальними патронами (ракетами) або радіозв'язком.

3.4. Після закінчення стрільб з дозволу керівника стрільб зняти оточення.

4. Наглядач зобов'язаний невідлучно перебувати на командному пункті, вести спостереження у вказаному секторі і доповідати керівнику стрільб про появу людей, машин або тварин на мішеневому полі або подавання сигналів про припинення вогню з постів оточення чи з бліндажа (укриття). За командою керівника стрільб піднімати білий прапор і встановлювати червоний замість білого. Наглядач забезпечується біноклем, а також прапорцями червоного і білого кольору.

5. Показувачі повинні:

5.1. Знаходитись у бліндажі (укритті), що забезпечує їх безпеку, виконувати всі вказівки керівника стрільб про порядок показу, огляду мішеней і доповідати про результати влучень. Виходити з бліндажа (укриття) тільки за командою керівника стрільб.

5.2. Про готовність бліндажа (укриття) до стрільби доповісти по телефону (радіо) і підняти червоний прапор. Прапор повинен піднімати показувач, не вихиляючись з укриття.

5.3. Одержавши наказ на огляд мішеней, підняти білий прапор, вийти з укриття, оглянути мішені, відмітити влучення, повернутись до укриття та підняти червоний прапор.

5.4. У бліндажі (укритті) один з показувачів призначається старшим, який підпорядковується керівнику стрільб.

6. Роздавач боєприпасів призначається з числа стрільців наказом по органу про проведення стрільб. Роздавач боєприпасів зобов'язаний:

6.1. Знати і дотримуватися правил безпеки при поводженні з боєприпасами, вміти споряджати магазин патронами.

6.2. За командою керівника стрільб видавати боєприпаси черговій зміні стрільців.

6.3. Приймати від стрільців невикористані боєприпаси.

6.4. Вести облік одержаних і зданих боєприпасів. Після закінчення стрільб звітувати про одержані, використані і здані боєприпаси.

7. Забороняється призначати керівником стрільб та роздавачем боєприпасів начальників служби озброєння, завідуючого складом, відповідальних за озброєння в підрозділах та інших осіб, на яких покладено облік чи зберігання боєприпасів, у тому числі штатних чергових.

8. На стрільбищі (в тирі) повинна бути така документація:

8.1. Інструкція про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення учбово-тренувальних стрільб.

8.2. Інструкція керівнику стрільб, старшому оточення, лікарю (фельдшеру), наглядачу, показувачу мішеней, роздавачу боєприпасів.

8.3. Схема стрільбища з урахуванням усіх його елементів, кордонів, розмірів і обладнання, схема постів оточення.

8.4. Журнал обліку проведених стрільб та журнал реєстрації інструктажів про заходи поводження з вогнепальною зброєю.

8.5. Роздавально-здавальна відомість видачі боєприпасів (додаток N 5).

9. Документація, зразків якої немає в даному Курсі стрільб, складається в довільній формі.

10. На всіх стрільбах, які проводяться в складі органу внутрішніх справ, у тилу стрільбища на видному для стрільців місці повинні бути вивішені плакати з указанням умов виконання вправ.

 

Начальник ДКЗ МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. КазанськийСоздан 15 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО